חומרי הגלם שלנו

מיחדוש חקלאי

והגדלת מחזור החיים של תוצרי המשק

כחלק מאורח החיים המקיים שאימצנו, הצבנו לעצמנו למטרה לעשות שימוש חוזר בעודפים החקלאיים שלנו ולשלב ביחד איתם חומרי גלם מתחשבים בסביבה. כל תהליכי הייצור שלנו נעשה בשיטות מסורתיות ובעזרת כלים פשוטים.

עיקר חומרי הגלם שלנו הם חומרים ״ממוחדשים״ כמו אפרסקים שלא עוברים מיון ושעוות דבורים שמחולצת מתעשיית הדבוראות לטובת ייצור נרות בהיקף קטן וקידום ההסברה בנושא הכחדות הדבורים.

חומרים ממוחזרים, ובעיקר, החומרים שאנחנו רגילים להתייחס אליהם כאל פסולת, טומנים בקרבם אין ספור הזדמנויות לניצול מירבי של החומר ומיצוי של האנרגיה שעוברת תחת ידינו עד תומה. לתת יעוד חדש למה שבעבר נחשב כפסולת ולראות בו אוצר של ממש. קצת כמו ערימת הקומפוסט, שהופכת לאיטה מפסולת מטבח ושפכים לחומר דישון יקר ערך שממשיך את מחזור החיים הטבעי של החומר.

גלעיני אפרסק

איסוף עודפי פרי

הפרדת גלעין 

טחינה וכבישה קרה

מדי יום במהלך עונת האפרסקים, עשרות טונות של פרי לא עוברים את המיון ונזרקים בחזרה לשדות. אנחנו מפיקים מהם גרגירי פילינג ושמן גלעיני אפרסק

 

שעוות דבורים

הוצאת דונג

מתוך התעשייה 

והסברה סביבתית

מכוורות תעשייתיות נוהגות בשיטות שנועדו להגביר את תפוקת הדבש ובכך פוגעות בזן ובסביבה. שירותי ההאבקה אומנם מאפשרים לשדות והמטעים העצומים לתת פרי אך המחיר שהנחילים משלמים כבד מאוד

 
 

עצים פולשים ועשבים

אין עץ רע

אין עשב שוטה

ואין באמת מזיקים

לכל אורגניזם יש תפקיד ולכל צמח יש מקום. עצי אזדרכת אשר ידועים בתור פולשים, צומחים בשולי השטח שלנו ומספקים לנו חומר גלם משובח לגילוף בעץ ירוק ובניה. רוב העשבים השוטים הם צמחי מרפא ששכחנו ובעזרתם אנחנו רוקחים לעצמנו שלל תמרוקים ושיקויים.