top of page

חומרי הגלם שלנו

מיחדוש חקלאי

והגדלת מחזור החיים של תוצרי המשק

כחלק מאורח החיים המקיים שאימצנו, הצבנו לעצמנו למטרה לעשות שימוש חוזר בעודפים החקלאיים שלנו ולשלב ביחד איתם חומרי גלם מתחשבים בסביבה. כל תהליכי הייצור שלנו נעשה בשיטות מסורתיות ובעזרת כלים פשוטים.

עיקר חומרי הגלם שלנו הם חומרים ״ממוחדשים״ כמו שעוות דבורים שמחולצת מתעשיית הדבוראות לטובת ייצור נרות בהיקף קטן וקידום ההסברה בנושא היכחדות הדבורים.

חומרים ממוחזרים, ובעיקר, החומרים שאנחנו רגילים להתייחס אליהם כאל פסולת, טומנים בקרבם אין ספור הזדמנויות לניצול מירבי של החומר ומיצוי של האנרגיה שעוברת תחת ידינו עד תומה. לתת יעוד חדש למה שבעבר נחשב כפסולת ולראות בו אוצר של ממש. קצת כמו ערימת הקומפוסט, שהופכת לאיטה מפסולת מטבח ושפכים לחומר דישון יקר ערך שממשיך את מחזור החיים הטבעי של החומר.

IMG_6429.jpg

שעוות דבורים

הוצאת דונג

מתוך התעשייה 

והסברה סביבתית

מכוורות תעשייתיות נוהגות בשיטות שנועדו להגביר את תפוקת הדבש ובכך פוגעות בזן ובסביבה. שירותי ההאבקה אומנם מאפשרים לשדות והמטעים העצומים לתת פרי אך המחיר שהנחילים משלמים כבד מאוד

COMMUNITY 
SUSTAINABILITY

עצים פולשים ועשבים

אין עץ רע

אין עשב שוטה

ואין באמת מזיקים

לכל אורגניזם יש תפקיד ולכל צמח יש מקום. עצי אזדרכת אשר ידועים בתור פולשים, צומחים בשולי השטח שלנו ומספקים לנו חומר גלם משובח לגילוף בעץ ירוק ובניה. רוב העשבים השוטים הם צמחי מרפא ששכחנו ובעזרתם אנחנו רוקחים לעצמנו שלל תמרוקים ושיקויים.

bottom of page