top of page

נרות שעוות דבורים טבעית

בטבילה ידנית על פתיל אחד

אורך: -26-28 ס״מ

זמן בעירה: 3 שעות 

 

שימוש חוזר בחומר גלם שנאסף מתעשיית הדבוראות

עבודת יד בשיטה מסורתית ומתחשבת בסביבה

מארז 10 נרות דקים משעוות דבורים טבעית

מק"ט: 0006
82.00 ₪מחיר