top of page

שעוות דבורים טבעית ביציקה ידנית

פמוט יצוק מדונג להעמדת נר

 

מגיע בשני גדלים

 

פמוט קטן:

רוחב: 6ס״מ

גובה 3.5 ס״מ

 

פמוט גדול:

רוחב: 7.5 ס"מ

גובה: 8.5 ס"מ

 

כאשר משאירים נר דולק בתוך הפמוט ונותנים לו להגיע עד למפלס הפמוט, הנר מתאחד עם הפמוט שימס גם הוא ויאריך את חיי הנר. ניתן לכבות את הנר לפני שיגיע לפמוט על מנת לשמרו.

עבודת יד מסורתית ומתחשבת בסביבה

שימוש חוזר בחומר גלם מתעשיית הדבוראות

פמוט דונג יצוק

35.00 ₪מחיר