top of page

נר הבדלה קלוע בעבודת יד

שעוות דבורים טבעית בטבילה ידנית

עשרה פתילי כותנה קלועים בעבודת יד.

נר הבדלה מהודר מגיע בקופסת קרטון מרופדת.

עבודת יד מסורתית ומתחשבת בסביבה

שימוש חוזר בחומר גלם מתעשיית הדבוראות

נר הבדלה קלוע משעוות דבורים טבעית 10 פתילים

90.00 ₪מחיר
  • שעווה 100% טבעית וחופשית מפראפין וכימיקליים
  • שעוות הדבורים היא השעווה היחידה שלא פולטת רעלים בעת הבעירה
  • לשעוות דבורים יש את זמן הבעירה הארוך ביותר מבין כל השעוות
  • נרות שעוות דבורים בוערים באור חזק יותר ומאירים באור חמים 
  • אדי שעוות הדבורים משחררים יונים נגטיבים, נקשרים לרעלנים באוויר ומשקיעים אותם לקרקע כדי להשאיר את החלל מטוהר
  • לשעוות דבורים ניחוח דבשי טבעי ומתקתק שמטהר את החלל
  • מצויין לטיהור חדר עבור סובלים מאלרגיות, אסטמה ורגישות לכימיקליים
  • השעווה היחידה שלא מצריכה עיבוד כימי וזמינה בטבע