top of page

תריסר זוגות נרות שבת משעוות דבורים טבעית

בעבודת יד

(ללא פמוטים)

הנרות מותאמים לפמוטי זכוכית שנמכרים ב״מארז נרות שבת״

הנרונים גדולים יותר צהרונים סטנדרטיים

זמן בעירה: 4 שעות

מידות פמוט זכוכית:

קוטר 4.7 ס״מ

גובה 2.5 ס״מ

שעוות הדבורים היא השעווה היחידה שלא מפזרת רעלים בחלל בעת הבעירה, והיחידה שמגיעה במצב של שעווה בטבע ללא סיפוח כימיקליים.

נרות שעוות דבורים מטהרים את החלל ומשיקעים לקרקע את חלקיקי האבק שבאוויר. להבה חזקה עם אור חמים ומתקתק.

נרות דונג לשבת, נרונים משעוות דבורים, נרות טי לייט משעוות דבורים, נרות חימום מדונג, נרות דונג למבער, נרות שבת מדונג

24 נרות שבת משעוות דבורים טבעית

180.00 ₪מחיר
  • שעווה 100% טבעית וחופשית מפראפין וכימיקליים
  • שעוות הדבורים היא השעווה היחידה שלא פולטת רעלים בעת הבעירה
  • לשעוות דבורים יש את זמן הבעירה הארוך ביותר מבין כל השעוות
  • נרות שעוות דבורים בוערים באור חזק יותר ומאירים באור חמים 
  • אדי שעוות הדבורים משחררים יונים נגטיבים, נקשרים לרעלנים באוויר ומשקיעים אותם לקרקע כדי להשאיר את החלל מטוהר
  • לשעוות דבורים ניחוח דבשי טבעי ומתקתק שמטהר את החלל
  • מצויין לטיהור חדר עבור סובלים מאלרגיות, אסטמה ורגישות לכימיקליים
  • השעווה היחידה שלא מצריכה עיבוד כימי וזמינה בטבע