top of page

זוג נרות שעוות דבורים טבעית

בטבילה ידנית על פתיל אחד.

נר עבה במיוחד שנטבל בתהליך ידני

לאורך שעות בשיטה מסורתית

 

מגיע בגדלים שונים לפי מלאי משתנה:

 

שימוש חוזר בחומר גלם שנאסף מתעשיית הדבוראות

עבודת יד בשיטה מסורתית ומתחשבת בסביבה

זוג נרות עבים משעוות דבורים

350.00 ₪מחיר