top of page

נר חרות יצוק משעוות דבורים טבעית בצורה מלבנית

עם הטבעת המילה חֵרוּת

פתיל המפ היוצר להבה יציבה ובעירה באור חם ובוהק

 

רוחב 6 ס״מ

גובה 10 ס״מ

עובי 2 ס״מ

 

מומלץ להדליק לפרקי זמן של עד 4 שעות

 

שימוש חוזר בחומר גלם שנאסף מתעשיית הדבוראות

עבודת יד בשיטה מסורתית ומתחשבת בסביבה

נר חֵרוּת - נר מלבני משעוות דבורים טבעית עם הטבעה

72.00 ₪מחיר
  • שעווה 100% טבעית וחופשית מפראפין וכימיקליים
  • שעוות הדבורים היא השעווה היחידה שלא פולטת רעלים בעת הבעירה
  • לשעוות דבורים יש את זמן הבעירה הארוך ביותר מבין כל השעוות
  • נרות שעוות דבורים בוערים באור חזק יותר ומאירים באור חמים 
  • אדי שעוות הדבורים משחררים יונים נגטיבים, נקשרים לרעלנים באוויר ומשקיעים אותם לקרקע כדי להשאיר את החלל מטוהר
  • לשעוות דבורים ניחוח דבשי טבעי ומתקתק שמטהר את החלל
  • מצויין לטיהור חדר עבור סובלים מאלרגיות, אסטמה ורגישות לכימיקליים
  • השעווה היחידה שלא מצריכה עיבוד כימי וזמינה בטבע